Sinds 1950 dé specialist in het onderzoeken en ontstoren van aardstraling en bodeminvloeden

De basis voor balans en grip op ieder bedrijf

Broncorrector ontstoort en brengt balans, zodat u gemakkelijker kunt boeren met een hoger rendement

De basis voor balans en grip op ieder bedrijf

Broncorrector ontstoort en brengt balans, zodat u gemakkelijker kunt boeren met een hoger rendement

Veehouderij & Landbouw

Blijvende problemen of een tegenvallend rendement?

Verstorende bodeminvloeden kunnen ondanks goed management zorgen voor uiteenlopende problemen en minder grip op uw bedrijf

Melk- en Vleesvee

 • Onrust in de melkstal/robot
 • Uier- en klauwproblemen
 • Vruchtbaarheidsproblemen
 • Onvoldoende benutting

Pluimvee

 • Abnormaal verloop van uitval
 • Ondermaatse groei
 • Tegenvallende productie
 • Klitten ondanks een goed klimaat

Varkens

 • Verminderde weerstand
 • Slechte eetlust
 • Onrust en staartbijten
 • Vruchtbaarheidsproblemen

Overig vee, akker- en tuinbouw

Specifieke problemen bij overig vee zoals o.a. paarden, geiten, nertsen etc. evenals problemen met bodemstructuur en gewassen zijn vaak te koppelen aan verstorende bodeminvloeden

 

Onze Werkwijze

Bodeminvloeden

Het probleem van onbalans door verstorende bodeminvloeden is dat het vaak ontastbaar is. De oorzaak van de bodeminvloeden ligt in de aanwezigheid van:

 • Wateraders (geconcentreerde ondergrondse stroming)
 • Aardolie
 • Aardgas
 • Breuklijnen

Op verstoorde plaatsen is er sprake van ongelijkmatige spanning aan het oppervlak. Mens, dier en plant bouwen hierdoor spanning op, wat zich uit in de vorm van stress en uiteindelijk een verminderde weerstand.

De locatie van het bedrijf is vanuit dit oogpunt erg van belang. Voor u als veehouder kan het veel duidelijkheid geven wanneer de oorzaken van ontastbare problemen bekend worden.

Wij bieden u een vrijblijvend onderzoek aan. Samen met het wichelroedeonderzoek, testen we ook op aanwezigheid van lek- en zwerfspanning, met behulp van een veldsterktemeter.

Op de aanschaf van een Broncorrector krijgt u een vol jaar garantie op resultaat. Aan het eind van het jaar kunt u gebruik maken van de terugkoopregeling waarbij u 70%(zeventig procent) van het aankoopbedrag terug ontvangt.

Broncorrector

De Broncorrector© is een uniek natuurkundig instrument. De toepassing zorgt voor het ontstoren van het bedrijf door te beschermen tegen zogenaamde aardstraling, de verzamelnaam voor verschillende verstorende invloeden vanuit de bodem.

Met een leefomgeving in balans, kunnen de dieren ontladen. Stress door ongelijkmatige spanningen zal hiermee verleden tijd zijn. Met een betere reactie op management en sturing zal de uitkomst een betere gezondheid en een hoger rendement zijn.

Onze Klanten

Voorheen rende al onze koeien regelmatig op een hoop, wat leide tot kapotte spenen en benen.

Nu lopen we weer voor ons plezier tussen de koeien, een en al rust !!!

Familie Zwambag

Mts. "De Nieuwe Fliert", Wapserveen

Op ons bedrijf hadden wij last van onrust in de stal, schrikkerige koeien. We zagen ook veel uierontstekingen.

Na plaatsing van de Broncorrector zijn de koeien een heel stuk rustiger en hebben minder stress. Het is zo een stuk plezieriger werken.

Stephan Snoek

Zoelmond

Contact

Voor het stellen van een vraag of het plannen van een vrijblijvend onderzoek kunt u het onderstaand contactformulier gebruiken.

Bron's Bodem Exploratie B.V.

Oude Arnhemseweg 285, 7361TV, Beekbergen

info@broncorrector.nl

055 - 5063556

Bron's Bodem Exploratie B.V.

Oude Arnhemseweg 285, 7361TV, Beekbergen

info@broncorrector.nl

055 - 5063556

Direct contact met onze verkopers

Voor Zuidelijk Nederland

Johnny Bron

06 - 46291883

Voor Noordelijk Nederland

Henk Pauw

0593 - 552 509

06 - 13 888 819